skip to Main Content

Onze tarieven zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa)

Samenwerking

In ons streven om de mondzorg toegankelijk en betaalbaar te houden zijn wij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan
met meerdere zorgverzekeringen, bijvoorbeeld Menzis, Achmea en VGZ.

Betalingsregeling mogelijk

Kunt u de factuur niet in één keer betalen?
In overleg is vaak een betalingsregeling mogelijk. Hiervoor hoeft u overigens niet extra te betalen.

Back To Top